Зміст

  1. Загальні положення
  2. Інформація про Товар, ціна Товару
  3. Порядок оформлення Замовлення
  4. Умови доставки замовлення
  5. Повернення товару
  6. Права та обов'язки сторін
  7. Відповідальність сторін
  8. Форс-мажор
  9. Конфідеційність і захист персональних даних
  10. Інші умови

 

1. Загальні положення

1.1. Визначення термінів:

1.1.1. Публічна оферта - спрямована невизначеному колу осіб публічна пропозиція, що стосується укладання електронного договору купівлі-продажу Товарів на визначених умовах,що містяться у цій Оферті.

1.1.2. Сайт - веб-сайт, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://a-radio.com.ua/, включаючи всі його веб - сторінки.

1.1.3. Товар - товари, зображення та/або опис яких розміщено на Сайті.

1.1.4. Користувач/Покупець – особа, що переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє, та/або отримує, та/або резервує Товари із використанням технічних інструментів Сайту.

1.1.5. Одержувач –Покупець, або особа (від імені Покупця) фактично отримує Товар, що був доставлений Компанією-перевізником.

1.1.6. Акцепт –вчинення Користувачем дій, які спрямовані на прийняття умов даної Оферти.

1.1.7. Особистий кабінет – сторінка Сайту, яка містить в собі історію замовлень Користувача/Покупця, зроблених за допомогою Сайту, та персональну інформацію, вказану при Реєстрації. Особистий кабінет Покупця може містити також іншу інформацію, необхідну для ідентифікації та оформлення замовлень.

1.1.8 Реєстрація –заповнення Користувачем відповідної форми на Сайті із зазначенням необхідних даних для ідентифікації .

1.2 Загальні положення

1.2.1. Інформація розміщена на Сайті містить умови пропозиції купівлі Товару і являє собою Публічну оферту, адресовану невизначеному колу осіб - користувачам Сайту.

1.2.2. Акцептом є факт реєстрації Користувача/Покупця на сайті, який є наміром Користувача/Покупця здійснити купівлю обраних на Сайті одиниць Товарів. Акцептом засвідчується повна та беззаперечна згода зі всіма положеннями та правилами цієї Публічної оферти без будь-яких виключень і обмежень, та підтверджується, що Користувач/Покупець ознайомлений з її умовами до моменту вчинення Акцепту.

1.2.3. Договір вважається укладеним від моменту підтвердження реєстрації.

2. Інформація про Товар, ціна Товару

2.1 Представлені фото-зразки містять один та більше видів товару певного артикулу та текстову інформацію про артикул, доступні розміри, вартість за одиницю товару та інше.

2.2 Відомості,що розміщені на сайті https://a-radio.com.ua/ , мають виключно інформативний характер.

3. Порядок оформлення Замовлення

3.1 Користувач/Покупець має самостійно оформити Замовлення на будь-який потрібний йому товар, який є в наявності на Сайті для Замовлення .

3.2. У випадку відсутності Замовленого товару, менеджер A-Radio зобов’язаний донести до відома Користувача/Покупця дану інформацію за допомогою засобів зв’язку, які було вказано при реєстрації на Сайті.

3.3. У випадку відсутності Замовленого товару Користувач/Покупець має право замінити його на Товар аналогічної моделі або анулювати Замовлення, зателефонувавши.

3.4. Користувач/Покупець має право на скасування замовлення, зателефонувавши.

4. Умови доставки замовлення

4.1. Доставка товарів, замовлених на Сайті, здійснюється службами доставки по території України відповідно до умов, вказаних на сайті в розділі «Оплата і доставка» або шляхом самовивозу, зазначеного при Замовленні. Доставка здійснюється кур'єрськими службами.

4.2. До Замовлення Покупцю надаються передбачені чинним законодавством документи.

4.3. При отриманні Замовлення, Покупець у присутності представника служби доставки повинен перевірити товар на відповідність якісних і кількісних показників.

4.4. Оплата-є фактом приймання Товару Покупцем.

4.5. У випадку Акцепту цієї Публічної оферти, Покупець погоджується з Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників. З умовами даних Правил можна ознайомитись на веб-сайтах відповідних Компаній-перевізників.

4.6. Ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Одержувача з моменту отримання ним Замовлення і здійснення оплати.

5. Повернення товару

5.1. Повернення Товару належної якості.

5.1.1. Повернення Товару належної якості здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» №1023-XII від 12.05.1991 (з усіма змінами та доповненнями).

5.1.2. Покупець має право відмовитися від отриманого товару належної якості та повернути його протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання виключно за умови, якщо були збережені Товарний вид, споживчі властивості, фабричну упаковку та розрахунковий документ (електронну квитанцію, товарний чи касовий чек, виписку або інший документ, що підтверджує факт отримання коштів, із зазначенням дати здійснення розрахунку).

5.1.3. Повернення Товару належної якості здійснюється за рахунок Покупця і не відшкодовується. 

5.2. Повернення Товару неналежної якості.

5.2.2. У випадку повернення Товару, що має дефект, відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» №1023-XII від 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями), Продавець повертає грошові кошти по факту повернення Товару. Витрати, пов’язані із доставкою такого Товару, покривається за рахунок Продавця.

5.2.3. Додаткові положення щодо порядку повернення товарів, доставка яких була здійснена Компаніями - перевізниками, зазначені у розділі Сайту «Обмін та повернення».

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Продавець зобов'язаний:

6.1.1.  Після здійснення підтвердження Замовлення, комплектувати належним чином оформлені та підтверджені Замовлення.

6.1.2. Надіслати Товар згідно з Замовленням та відповідно до умов Публічної оферти.

6.1.3. Перевірити Товар на наявність дефектів та його кількість у процесі збірки Замовлення перед відправкою.

6.1.4. Не розголошувати Персональні дані Покупців, паролі та інші дані доступу, відповідно до Політики конфідеційності.

6.1.5. Надати кожному Користувачеві/Покупцю можливість відмовитись від розсилки рекламних повідомлень на пошту, що була зазначена при реєстрації на Сайті.

6.2. Покупець зобов'язаний:

6.2.1. Ознайомитись з усіма умовами та положеннями Публічної оферти до моменту її Акцепту.

6.2.2. Ознайомитись з Товаром та усіма його характеристиками, яка наявна на Сайті, до моменту Замовлення.

6.2.3. При реєстрації та/або при оформленні Замовлення надати Продавцю всю необхідну інформацію для здійснення доставки Замовлення. Користувач/Покупець несе повну відповідальність за надання хибних відомостей, які можуть спричинити неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Клієнтом/Покупцем.

6.2.4. При отриманні Замовлення, перевірити його на цілісність та повноту. У разі виявлення дефектів або відсутності Товару- зафіксувати цю інформацію разом з особою,що здійснювала доставку.

7. Відповідальність сторін

7.1. Будь-яка скарга Користувача/Клієнта повинна бути зафіксована у письмовій формі. Продавцем будуть виконані всі можливі заходи для усунення проблеми, зазначеної у скарзі або претензії Користувача/Покупця, якщо вона обгрунтована та оформлена відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Продавець  не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування та можливі перебої в мережі передачі даних, за допомогою яких можливий доступ до Сайту.

7.3. Продавець та Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до положень цього Договору та чинного законодавства України.

8. Форс-мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, виникнення яких не пов’язано з волевиявленням Сторін, такого як військові дії, страйки, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини, які виникли після укладання цього Договору, безпосередньо впливають на виконання умов та які Сторони не могли передбачити та попередити.

8.2. Сторона, яка не може виконувати свої зобов'язання внаслідок настання форс-мажорних обставин, зобов'язана негайно письмово повідомити іншу сторону про настання вищезазначеної ситуації та надати іншій стороні підтвердження форс-мажорних обставин протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту настання події. Таким підтвердженням буде відповідний документ, виданий уповноваженою Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим державним органом за місцем виникнення форс-мажору.

9. Конфідеційність і захист персональних даних

9.1. Приймаючи даний Договір, Користувач/Покупець дає згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України«Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.

9.2. Будь-яка інформація, отримана від Користувача/Покупця, не буде передана третім особам ні за яких обставин, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

9.3. Інформація, яка була надана Користувачем/Покупцем, використовується для обробки Замовлення та надання Користувачеві/Покупцю комерційної пропозиції.

9.4. З метою надання Користувачеві/Покупцю інформації про товари, опубліковані на Сайті, Продавець може надсилати інформаційні повідомлення на електронну адресу, вказану при реєстрації..

9.5. Персональні дані Користувачів/Покупців оброблятимуться відповідно до законодавства України «Про захист персональних даних»(№ 2297-VI від 01.06.2010 ).

10. Інші умови

10.1. До відносин між Користувачем/Покупцем та Продавцем застосовуються положення чинного законодавства України.

10.2 Фотографії Товарів, розміщені на сторінках веб-сайту, можуть відрізнятися від фактичного вигляду товару. Описи/функції, що надаються разом із продуктом, не є повними. Для уточнення інформації про Товар, Користувачеві/Покупцеві необхідно зв'язатися з Продавцем.

10.3. Продавець може здійснювати запис розмови за допомогою відповідного телекомунікаційного обладнання за умови повідомлення Користувача/Покупця про факт запису шляхом усного попередження. Продавець може фіксувати інформацію з метою реалізації прав і законних інтересів продавця, підвищення якості обслуговування тощо. Продавець дотримується наступного: Користувачі/Покупці, які не погоджуються на запис розмов, можуть не продовжувати спілкування з Продавцем після отримання повідомлення про запис.

10.4. Продавець залишає за собою право розширювати або скорочувати пропозицію Товарів, що пропонуються на Веб-сайті.